Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

www.bovertelt.nl

1 november 2018

Bo Vertelt respecteert de privacy van alle betrokkenen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De website www.bovertelt.nl wordt beheerd door de eigenaren Ernst-Jan en Joyce van Wijk, verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens volgens de AVG.

BEDRIJFSGEGEVENS

Bo vertelt
Eigenaren: Ernst-Jan en Joyce van Wijk
Bezoekadres: Haagwinde 14, 3155 WB Maasland
https://bovertelt.nl
KvK nummer: 59271361

WELKE GEGEVENS VERZAMELT Bo Vertelt EN WAAROM?

Wanneer jij je aanmeldt voor ons contactformulier op de website, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Bo Vertelt verwerkt in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Wanneer je klant bent bij Bo Vertelt worden je persoonlijke gegevens gevraagd voor het versturen van verslagen, huiswerkopdrachten, facturen en het voeren van een administratie volgens wettelijke voorschriften:

  • Voor- en achternaam
  • Factuuradres
  • E-mailadres

Bo Vertelt zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die het onder zich heeft. Je hebt te allen tijde het recht om deze gegevens door Bo Vertelt te laten wijzigen of verwijderen. Het kan gaan om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Factuuradres
  • E-mailadres

Door de gegevens aan Bo Vertelt te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bo Vertelt verwerkt de gegevens op grond van jouw toestemming. Alle gegevensverwerking wordt door Bo Vertelt vastgelegd in een verwerkingsregister.

MET WIE DEELT Bo Vertelt JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Bo Vertelt gebruikt een online administratie programma en een accountant voor het voeren van de administratie. Met beiden is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bo Vertelt zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

GOOGLE ANALYTICS EN COOKIES

Om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, gebruikt Bo Vertelt Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Via onze website worden er analytische cookies van Google geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden opgeslagen, waarmee jouw computer te herkennen is tijdens je bezoek en bij een vervolgbezoek. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl&gl=nl

SOCIAL MEDIA

De content van onze website kun je delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YouTube: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl&gl=nl

Linked In: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

BEWAARTERMIJN

Bo Vertelt bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en wettelijk verplicht is. Wanneer jij na 1 jaar geen nieuwe afspraak maakt, zullen je persoonsgegevens automatisch en uiterlijk binnen een jaar uit het systeem worden verwijderd.

JOUW RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna Bo Vertelt je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens aan te passen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Bo Vertelt van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je een schriftelijk verzoek doen om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Bo Vertelt.nl zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Je kunt je verzoek e-mailen via info@bovertelt.nl .Als je het niet eens bent met de manier waarop Bo Vertelt jouw persoonsgegevens verwerkt, kan je tegen ons een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Bo Vertelt behoudt het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00